SCHUF Ventily

Už 100 roků jsou SCHUF ventily svojí inovací a kvalitou na nejvyšší úrovni. V úzké spolupráci se zákazníky jsou konstruované podle potřeb a přání pro specifická řešení (např. podlahové vpusti, vzorkovací ventily). SCHUF ventily se používají ve vysoce komplexních aplikacích ve farmaceutickém, potravinářském průmyslu, čistých chemikálií, jako i při nových výrobních procesech v rafinériích, koksárenských pecích, zkapalňování  a zplyňování uhlí. SCHUF Group je zastoupená po celém světě ve více jak 65 zemích a  dnes má konstrukční a výrobní závody v Německu, Irsku, Indii, Brazílii, Velké Británii a USA.

11.0 SchuF - přehled produktů

 

 

11.0 SchuF - přehled produktů v PDF

 

11.1 SchuF - diskové dnové vypouštěcí ventily

 

11.1 SchuF - diskové dnové vypouštěcí ventily v PDF

 

11.1 SchuF - dnové výpustné ventily pro PAT - IR spektroskopie

 

 

11.1 SchuF - dnové výpustné ventily pro PAT - IR spektroskopie v PDF

 nbsp]

11.1 SchuF - dnové výpustné ventily pro PAT - Sensotech

11.1 SchuF - dnové výpustné ventily pro PAT - Sensotech

 

 

11.1 SchuF - steriliní diskové dnové výpustné ventily

11.1 SchuF - steriliní diskové dnové výpustné ventily

11.2 SchuF - pístové dnové výpustné ventily

11.2 SchuF - pístové dnové výpustné ventily

11.3.1 SchuF - regulační ventily

11.3.1 SchuF - regulační ventily

11.3.2 SchuF - regulační ventily Y Globe 50

11.3.2 SchuF - regulační ventily Y Globe 50

11.3.3 SchuF - vysokotlaké regulaƒní ventily 71KS-RS

11.3.3 SchuF - vysokotlaké regulaƒní ventily 71KS-RS

11.3.4 SchuF - regulaƒní ventily typ 74

11.3.4 SchuF - regulaƒní ventily typ 74

11.3.4 SchuF - regulaƒní ventily typ 74

11.3.4 SchuF - regulaƒní ventily typ 74

11.3.6 SchuF - regulaƒní ventily - typ 76PC

11.3.6 SchuF - regulaƒní ventily - typ 76PC

11.4.1 SchuF - vzorkovaci ventily

11.4.1 SchuF - vzorkovaci ventily

11.4.2 SchuF - vzorkovací ventily pro farmacii

11.4.2 SchuF - vzorkovací ventily pro farmacii

11.5.1 SchuF - rozdÏlovací a vícecestné ventily

11.5.1 SchuF - rozdÏlovací a vícecestné ventily

11.5.2 SchuF - vícecestné selektorové ventily MSV

11.5.2 SchuF - vícecestné selektorové ventily MSV

11.6. SchuF - st²ídací ventily 60 WN

11.6. SchuF - st²ídací ventily 60 WN

11.7. SchuF - ventily pro sprejové proplachování reaktorà

11.7. SchuF - ventily pro sprejové proplachování reaktorà

11.8. SchuF - bezpeƒnostní TESO ventily pro skladovací nádrºe

11.8. SchuF - bezpeƒnostní TESO ventily pro skladovací nádrºe

11.9.1 SchuF - kuºelové ventily DSF 12,14 se zdvihem kuºelky

11.9.1 SchuF - kuºelové ventily DSF 12,14 se zdvihem kuºelky

11.9.1 SchuF - kuºelové ventily DSF 12,14 se zdvihem kuºelky

11.9.1 SchuF - kuºelové ventily DSF 12,14 se zdvihem kuºelky

11.10 SchuF - zaslepovací ventily Cam-Set a Stacey

11.10 SchuF - zaslepovací ventily Cam-Set a Stacey

11.11 SchuF - ventily ARV pro ochranu ƒerpadla

11.11 SchuF - ventily ARV pro ochranu ƒerpadla

11.12 SchuF - ventily pro pozdrºné koksování

11.12 SchuF - ventily pro pozdrºné koksování

11.13 SchuF - ventily pro výrobu polymerà

11.13 SchuF - ventily pro výrobu polymerà