WILCO

Společnost WILCO AG nabízí širokou škálu inspekčních zařízení a zařízení pro testování integrity obalů. Zařízení WILCO nacházejí uplatnění ve farmaceutickém, chemickém, potravinářském a automobilovém průmyslu. Testovací systémy jsou k dispozici od laboratorních až po plně automatické verze s kapacitou až 600 produktů za minutu. Základní dělení systémů je následující:

Zařízení na testování netěsností

-   Liquid filled container (LFC): Integrita vialek, ampulí, injekcí a        BFS lahviček
-   Nedestruktivní head space analýza pro určení koncentrace O2,     CO2 a tlaku     
-   Metoda založená na poklesu vakua nebo tlaku v testovaném prostoru
-   Integrita prázdných a plných plechovek
-   Force sensor technology: integrita blistrů, IV infuzí a těsněných lahviček
-   Metody hmotností spektrometrie a near Infrared metody
 
Inspekční zařízení
 
-   Odhalování  prasklin, cizích částic a funkčních defektů v primárních obalech
-   Testování pomocí rentgenu a kamerového systému

 

WILCOMAT® 07 MC/FS Leak Detection for Blisters and Bags

WILCOMAT® 07 MC / FS je zařízení určené na testování těsnosti blistrů a sáčků. Pomocí patentovaného systému mohou být měřeny síly vyvíjené ve vakuové komoře na testovaný obal. Díky tomuto systému se bezpečně identifikují velké i jemné netěsnosti obalu. Během procesu testování jsou všechny zkušební parametry a výsledky intuitivně zobrazovány na barevném dotykovém displeji.

PDF download

 

WILCOMAT® X-Ray Lab Particle Detection and technical Defects

WILCOMAT® X-Ray Lab pro spolehlivou vizuální kontrolu farmaceutických a zdravotníckých výrobků. Zdroj roentgenového záření s nízkou energií, spolu s vysoce sofistikovanou technologií rozpoznávání a zpracování obrazu, umožňuje spolehlivou detekci cizích částic ze široké škály materiálů. Kontrola může být vykonávána v lyofilizátu, prášcích, suspenzích a emulzích. Zařízení dokáže rozpoznat vady obalu i funkční závady, jako například špatné zarovnání jehel injekčních stříkaček.

 

PDF download