H.M. TRANSTECH

Společnost H.M. Transtech s.r.o. je rodinná firma založená v roce 1997, která se od svého vzniku věnuje vývoji a výrobě strojů na zpracování plechu.
Tabulové nůžky a ohýbací stroje jsou zárukou technicky i cenově optimálních strojů.

Elektromechanické nůžky MLS

Elektromechanické nůžky MLS jsou určeny por stříhání kovových a nekovových materiálů. Kompaktní, dobře dimenzovaná konstrukce, elektromotory zabezpečují efektivní provoz s nízkou hladinou hluku.
Standardně jsou dodávány s ručním zadním dorazem, je možné doplnit o motorický doraz, při stříhání tenkých plechů je vhodné použít pneumatický přidržovač čímž se zvýší kvalita střihu.
Nůžky jsou standardně dodávány s osvětlením střižné linie a počítadlem střihů.

 

Prospekt v  PDF

 

 

Elektromechanické nůžky MPS

Nůžky série MPS jsou tuhé svařované konstrukce. Pohon zajišťuje výkonný elektromotor s brzdou. Nůžky jsou standardně vybaveny pogumovaným přidržovačem plechu a ručním zadním dorazem v rozsahu 0 – 750mm. Stůl nůžek je vybaven bočním vedením pro dodržení kolmosti střihu. K dispozici je bohaté speciální příslušenství včetně motorických zadních dorazů, skluzů, odebírací palety, která umožňuje pohodlně odebrat nastříhaný plech z prostoru stroje. Pro stříhání tenkých plechů  doporučujeme Využít přidržovač, který zabezpečí podporu materiálu v rovině stolu pro dosažení vysoké kvality střihu.

 

Prospekt v  PDF

 

 

Elektromechanické nůžky MPSH

Tabulové nůžky MPSH jsou zesílenou verzí nůžek MPS, tak dovolují stříhat silnější materiály. Z toho důvodu jsou standardně vybaveny nastavením střížné mezery mezi noži, aby bylo dosaženo vysoké kvality střihu u různých tloušťek plechu.

 

Prospekt v  PDF

 

 

Elektromechanické nůžky HPS

Elektromechanické nůžky HPS patří mezi nejvýkonnější stroje ve své kategorii, které jsou na trhu dostupné. Jsou určeny pro stříhání tabulí z oceli, nerezu, hlíníku apod.
Robustní ocelová konstrukce a výkonný přímý pohon dává stroji možnosti stříhat plechy až do tloušťky 5mm. Požadovaná kvalita střihu pro různé tloušťky lze nastavit optimální mezery mezi noži. Přidržovač plechu je pogumovaný, tím je zabráněno poškození materiálu při stříhání. Při stříhání rozměrných tabulí plechu je vhodné použít prodlužovací ramena stolu a stolové segmenty pro jednodušší manipulaci s materiálem.

 

Prospekt v PDF